Hieronder vindt u onze sponsors die ons helpen om de kwaliteit van de Nederlandse School te waarborgen en het gemis van de subsidie zoveel mogelijk opvangen.

Om te zorgen dat we ook in de nabije toekomst dezelfde kwaliteit kunnen bieden en het schoolgeld voor de ouders niet drastisch verhoogd hoeft te worden hebben we altijd meer sponsors nodig. We willen dan ook even u aandacht vragen voor het volgende.

Sponsoren of Financiele bijdrage leveren

Het Bestuur van de Stichting Nederlandse Taal en Cultuur Onderwijs Zenon Cyprus bestaat uit vrijwilligers die het belangrijk vinden dat Nederlandse kinderen woonachtig op Cyprus Nederlandse Taal-en Cultuur lessen kunnen volgen .

Op het moment wordt aan 30 kinderen, in de leeftijd van 5 tot 14 jaar, 1 keer per week op 3 verschillende locaties 3 uur Nederlandse les gegeven door gekwalificeerde leerkrachten.

Tot en met december 2013 ontvingen wij voor dit Nederlands onderwijs in het buitenland € 400 per kind per jaar subsidie van het Nederlandse Ministerie van Onderwijs. In verband met de bezuinigingen heeft de Nederlandse overheid helaas besloten om de subsidie stop te zetten. Tot 2016  was er nog een overgangsregeling. Deze is nu ook niet meer beschikbaar.

Gezien de succesvolle ontwikkeling van onze officieel door de NOB goedgekeurde school, het enthousiasme van de leerlingen en de goede aansluiting op het onderwijs in Nederland, zetten wij ons in om NTC- Zenon zelfvoorzienend te maken. De afgelopen jaren hebben we hier al hard aan gewerkt.

We zijn altijd blij met sponsors en donaties om zodoende bijvoorbeeld de culturele evenementen te kunnen voortzetten zoals we dat al jaren doen. We hebben een aantal sponsoren die ons al meerdere jaren steunen. Nieuwe sponsoren zijn van harte welkom!

Ook zijn we hard op zoek naar vrijwilligers/ouders die zich willen inzetten, voor bijv. de sponsor of activiteitencommissie. We zullen nog harder moeten samenwerken in de toekomst voor het behoud van de school!

Met grote dank aan onze sponsors: