Lesgeld 2018-2019

Het lesgeld 2018-2019 is vastgesteld op € 400,- per kind per jaar. Bij een tweede, derde etc. kind (uit hetzelfde gezin) is het lesgeld vastgesteld op € 350,- per jaar
Betaling van het lesgeld kan in zijn geheel of in maximaal 3 termijnen (1 september- 1 december, 1 maart) worden voldaan.

Betaalgegevens

Stichting Zenon, bankrekeningnummer:  IBAN: NL84 RABO 0334 9927 96    
BIC: RABONL2U o.v.v. naam kind(eren) en periode betaling

Wij vragen u het lesgeld tijdig over te maken!